13 października uczniowie klasy 1E byli gośćmi w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża  w Świnoujściu.  W Porcie Wojennym  marynarze zapoznali klasę z przeznaczeniem  i  budową okrętów transportowo –minowych oraz trałowców. Wizyta w Sali Tradycji 8FOW uświadomiła uczniom że poprzez zawarte w niej zbiory historyczne spełniają istotną rolę w upowszechnianiu  chlubnych tradycji oręża polskiego , Marynarki Wojennej RP, bojowej chwały jednostek, oraz osiągnięć szkolenio-wychowawczych . Sala Tradycji  jest  też miejscem reprezentacyjnym w której odbywają się szczególnie ważne wydarzenia i uroczystości w życiu Flotylli. Będąc w Świnoujściu odwiedziliśmy Fort Gerharda gdzie uczniowie zp zapoznaniu się z jego historią zostali mianowani na kanonierów – obrońców twierdzy. Pobyt w forcie zwieńczył wspólny posiłek przy ognisku op osiągnięć szkoleniowo – wychowawczych.