Obchody Dnia Patrona Szkoły stanowią tradycję II Liceum Ogólnokształcącego i organizowane są od 22 października roku szkolnego 1999/2000, to znaczy  od czasu, w którym liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida. Święto Patrona to jedna z wielu form współpracy uczniów z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, które propagujemy w szkole.

W tym roku Święto Patrona odbyło się 28 października pod hasłem: POLSKOŚĆ.

 

Podczas uroczystego apelu uczniowie klas I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali włączeni do społeczności uczniowskiej.  W tej ważnej dla nas uroczystości udział wzięli zaproszeni goście : Pani Iwona Wiśniewska – Wicestarosta Stargardzki ,Pan Jerzy Hernet – Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu, Ksiądz Kanonik Janusz Posadzy  oraz przedstawiciele Wojska Polskiego.

Po uroczystym  apelu pierwszoklasiści  uczestniczyli  w Konkursie Wiedzy o Patronie. Przedstawiciele każdej z klas mieli rozległą wiedzę na temat życia i twórczości C. K. Norwida.

Uczniowie klas drugich przygotowywali scenki dramatyczne nawiązujące do hasła: polskość.

Natomiast klasy trzecie odpowiadały na pytania do tekstu :Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze.

Również 28 października  2016 roku  o godzinie 15.00 odbył XVII  Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji Cypriana Kamila Norwida.