11 października 2017 r. II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do XV edycji akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”. Akcję poboru krwi zorganizowała Rejonowa Rada HDK.
Pobór krwi przeprowadziła Terenowa Stacja WCKiK. Do akcji zgłosiło się 35 osób. Po badaniach kwalifikacyjnych „cząstką życia” podzieliło się 27 osób, które oddały 12.150 ml krwi. Honorowych dawców wsparli na duchu pani starosta Iwona Wiśniewska.