Zalecenia dla uczestników konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych - etap wojewódzki