Zgodnie z nowymi zasadami profilaktyki  przeciw COVID  w II LO im. C. K. Norwida od poniedziałku 17 maja 2021 r. będzie prowadzone nauczanie hybrydowe wg  następującego porządku:


1 tydzień: 17.05-21.05.2021
praca stacjonarna w szkole wg dotychczasowego planu lekcji: klasy pierwsze (1a,1b,1c,1d,1e,1f) oraz klasy 2a2 i 2c2
praca zdalna MS Teams wg dotychczasowego planu: pozostałe klasy ( klasa. 2a1,2b1,2c1,2d1,2e1,2f1 oraz 2b2, 2d2,2e2 )

2 tydzień 26-30.10. 2020
praca stacjonarna szkole wg dotychczasowego planu lekcji: klasy drugie:  2a1,2b1,2c1,2d1,2e1,2f1 oraz 2b2, 2d2,2e2
praca zdalna MS Teams w dotychczasowego planu:  1a,1b,1c,1d,1e,1f) oraz klasy 2a2 i 2c2
od dnia 31 maja 2021 wszyscy uczniowie przychodzą na zajęcia stacjonarne do szkoły.

Nauczanie indywidualne prowadzone jest jak dotychczas on line. za pomocą MS Teams