Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki szkoła przekazuje Państwu informacje dotyczące możliwości zorganizowania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie. 

Dyrekcja szkoły uprzejmie prosi o zapoznanie się z następującymi materiałami : 

 

- List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia
https://www.gov.pl/attachment/b9255ef7-1094-484d-8db6-7a8a0465b60a

- Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat- rekomendacje dla rodziców -  plakat informacyjny
https://www.gov.pl/attachment/90c7e0f3-2f59-4aed-9fc9-7ae46b9be7d6 

- List w sprawie sczepień przeciwko COVID 19, Fundacja „Rodzice szkole” 
https://www.gov.pl/attachment/96e6206c-ce37-45f8-a2d0-4b72d77bbf04 

- Deklaracja na szczepienia 
https://www.gov.pl/attachment/21d74a45-cfbb-419f-9ce6-eee60cf7a86c 

- Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień)     
https://www.gov.pl/attachment/3747f81a-e62c-46ae-a6a7-e682ae6ac21b 

Wychowawcy klas na swoich lekcjach będą zbierać wypełnione Deklaracje rodziców/ opiekunów prawnych do dnia 10.09.