Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

#include <iostream>

#include <ctime>

#include <cstdlib>

using namespace std;

 

// Lotto - użycie prostej tablicy liczb

const unsigned ILOSC_LICZB = 6;

const int MAKSYMALNA_LICZBA = 49;

int main()

{

// deklaracja i wyzerowanie tablicy liczb

unsigned aLiczby[ILOSC_LICZB];

for (int i = 0; i < ILOSC_LICZB; ++i)

aLiczby[i] = 0;

// losowanie liczb

srand (static_cast<int>(time(NULL)));

for (int i = 0; i < ILOSC_LICZB; )

{

// wylosowanie liczby

aLiczby[i] = rand() % MAKSYMALNA_LICZBA + 1;

// sprawdzenie, czy się ona nie powtarza

bool bPowtarzaSie = false;

for (int j = 0; j < i; ++j)

{

if (aLiczby[j] == aLiczby[i])

{

bPowtarzaSie = true;

break;

}

}

// jeżeli się nie powtarza, przechodzimy do następnej liczby

if (!bPowtarzaSie) ++i;

}

// wyświetlamy wylosowane liczby

cout << "Wyniki losowania:" << endl;

for (int i = 0; i < ILOSC_LICZB; ++i)

cout << aLiczby[i] << " ";

return 0;

}

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl