Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

zut19 stycznia 2011 roku młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim, objęta patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, wzięła udział w zajęciach pt. „Światło w plasterkach, czyli fotonika w teleinformatyce". Opiekunem grupy była pani Renata Frąckowiak. Zajęcia prowadził dr inż. Andrzej Ziółkowski.

19 stycznia 2011 roku młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim, objęta patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, wzięła udział w zajęciach pt. „Światło w plasterkach, czyli fotonika w teleinformatyce". Opiekunem grupy była pani Renata Frąckowiak. Zajęcia prowadził dr inż. Andrzej Ziółkowski.

Podczas wykładu uczniowie poznali szereg interesujących zagadnień dotyczących laserów. Prowadzący wyjaśnił na czym polega wyjątkowość światła uzyskiwanego z tych urządzeń, młodzież dowiedziała się w jaki sposób świeca źródła oparte o emisje spontaniczną oraz źródła laserowe. Przybliżone zostało również pojęcie ośrodków laserowych. Kolejnym etapem wykładu było opisanie budowy lasera oraz omówienie w jaki sposób każdy z nas, przy małym nakładzie finansowym jest w stanie wykonać laser święcący na zielono samodzielnie.

Uczniowie mieli również okazję obejrzeć komputerową symulację tego w jaki sposób działa laser. Na koniec dr inż. Andrzej Ziółkowski wyjaśnił słuchaczom czym jest femtosekunda, impuls femtosekundowy i w jaki sposób można go wytworzyć. Ostatnia część wykładu pytania uczniów ,na temat laserów, oraz ich zastosowania, na które prowadzący odpowiedział w bardzo szczegółowy sposób.

Największe wrażenie wywarła na młodzieży pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia. Znajdowało się w niej wiele urządzeń służących do badania i testowania sieci światłowodowych. W czasie pobytu w laboratorium uczniowie w bardzo szczegółowy sposób omówi rodzaje torów światłowodowych oraz różnicę między siecią jednofalową, a wielofalową.

Kolejnym laboratorium, które zostało odwiedzone przez młodzież, była pracownia Światłowodów Mikrostrukturalnych. W pomieszczeniu uczniowie mieli okazję poznać zasadę działania przewodów światłowodowych oraz ich charakterystykę. Dzięki specjalnemu oprzyrządowaniu znajdującemu się w pracowni możliwa była analiza tego w jaki sposób środowisko zewnętrze wpływa na wydajność przewodów światłowodowych.

Udział w wykładzie i w ćwiczeniach był jednym z elementów cyklu spotkań dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Wydział Elektryczny. Zajęcia były dla uczniów kolejnym ciekawym doświadczeniem oraz utwierdziły ich w przekonaniu, że warto podjąć studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Następne wykłady odbędą 2 lutego 2011 roku, a ich tematem będzie Problematyka „piractwa" w multimedialnych sieciach cyfrowych.

K. Tyszkiewicz, K. Warzec III i 

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności