Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

W dniu 22 marca 2012r. odbyło się spotkanie z dr inż. Krzysztofem Jaroszewskim, koordynatorem  do spraw współpracy naszego liceum z  ZUT Wydział Elektryczny.
Młodzież miała okazję uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia na Wydziale Elektrycznym, warunków rekrutacji na nie w roku akademickim 2012/2013 oraz możliwości zatrudnienia po ich ukończeniu. Zainteresowani otrzymali informatory zawierające informacje o wszystkich kierunkach studiów ZUT. Dr inż. K. Jaroszewski odpowiadał na pytania uczniów.

 

 

Po spotkaniu z młodzieżą, koordynator współpracy z ramienia II LO – Renata Frąckowiak, nauczyciel fizyki, omówiła z Panem K. Jaroszewskim efekty dotychczasowej współpracy wynikające z udziału uczniów w zajęciach na Wydziale Elektrycznym ZUT, dalsze kroki działań, które należy uwzględniać, by współpraca między uczelnią, a liceum była bardziej owocna i przynosiła jeszcze lepsze wyniki i satysfakcję. Wymieniono między sobą doświadczenia, które popularyzują fizykę i nauki techniczne wśród młodego pokolenia.

Renata Frąckowiak – nauczyciel fizyki

Prezentacja II LO

link_prezentacja

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Godziny lekcyjne

clock
1.      8:00 - 8:45
2.      8:55 - 9:40
3.      9:50 - 10:35
4.    10:45 - 11:30
5.    11:45 - 12:30
6.    12:35 - 13:20
7.    13:25 - 14:10
8.    14:15 - 15:00
9.    15.05 - 15.50

Po termomodernizacji

link_prezentacja

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności