Niezwykle inspirujące dla uczniów spotkanie z pisarką odbyło się 7 grudnia 2017 r. w bibliotece szkolnej. Stanowiło ono kontynuację działań uczniów należących do Klubu Sympatyków Książki, którzy przygotowali się rzetelnie do rozmowy z Anną Sakowicz i przeczytali jej teksty. Do tych najbardziej znanych należą  Złodziejka marzeń, To się da!, Już nie uciekam. Autorka opowiadała o sobie, swoim debiucie, warsztacie pisarza, nieustannie zachęcając młodzież do tworzenia i dzielenia się próbami pisarskimi.  Na pewno zainspirowała wielu uczniów, bo już słyszymy głosy, że czekają na wspólne warsztaty literackie.