Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady ogólne:  

1.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i  pozostali pracownicy II LO. 

2.Nowi uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie list z dziennika elektronicznego LIBRUS. 

3.Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

4.Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.

5.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczoną  książkę. Za książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub o podobnej wartości rynkowej. Do czasu uregulowania swych zobowiązań wobec biblioteki czytelnik traci prawo do korzystania z jej zbiorów.

6.Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki i inne materiały do biblioteki.

7.Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres ferii świątecznych,  zimowych  i letnich.

8.W bibliotece należy zachować ciszę.

9.W bibliotece nie wolno spożywać posiłków i pić napojów. 

Wypożyczalnia:

1.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2.Jednorazowo można wypożyczyć do pięciu pozycji, maksymalnie na jeden  miesiąc.

3.Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach może ją prolongować u nauczyciela bibliotekarza.

4.Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych i konkursów ma prawo wypożyczania większej liczby książek.

5.Przed zakończeniem roku szkolnego - w terminie podanym przez nauczyciela bibliotekarza - wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.

6.Czytelnik  ma wolny dostęp do książek tylko w wyznaczonej części.

7.W przypadkach uzasadnionych bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

Czytelnia:

1.Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Za zgodą bibliotekarza istnieje możliwość wypożyczenia danej pozycji na lekcję, ale musi ona zostać zwrócona do biblioteki w tym samym dniu.

2.Korzystający z czytelni wpisuje się na kartę odwiedzin.

3.W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książek i czasopism do domu na czas określony przez nauczyciela bibliotekarza.

4.Pozycje wchodzące w skład księgozbioru podręcznego oraz czasopisma podawane są czytelnikowi przez nauczyciela bibliotekarza.

Stanowiska komputerowe– czytelnia multimedialna:

1.Stanowiska komputerowe w bibliotece służą celom dydaktycznym.

2.Przed skorzystaniem z komputera należy uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza i wpisać się na listę znajdującą się przy każdym stanowisku. 

3.Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).

4.Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

5.Samowolne manipulowanie sprzętem, włączanie i wyłączanie jest niedozwolone.

6.Nie wolno dokonywać instalacji jakichkolwiek oprogramowań, zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów lub kasować zainstalowanych.

7.Użytkownik ma prawo do zapisania danych na własnym nośniku.

8.Użytkownik może korzystać z drukarki i skanera.

9.Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

10.Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści pornograficznych, wulgarnych, obrażających uczucia innych i naruszających dobre obyczaje.

11.Nie wolno tworzyć, eksperymentować z programami wirusowymi niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

12.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

13.Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputerów. Decyzję podejmuje nauczyciel bibliotekarz.

14.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem udostępnionego sprzętu komputerowego.

 

 1. Tomasz Sobieraj: laureat XXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w 1993r.;laureat eliminacji ogólnopolskich XX Olimpiady Historycznej w 1994r.; finalista Ogólnopolskiego Konkursu" Konstytucjonalizm Polski"  w 1994r.
 2. Dominika Żarska: laureatka Ogólnopolskiego Historycznoliterackiego Konkursu Mickiewiczowskiego w 1998r.
 3. Tomasz Kasprzak: finalista IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w roku szkolnym 2004/2005
 4. Kamila Daniłków: finalistka XXXVI Olimpiady Języka Rosyjskiego w roku szkolnym 2004/2005
 5. Karina Kopczyńska: laureatka X Wojewódzkiego Konkursu na Referat z zakresu astronomii i astronautyki w roku szkolnym 2004/2005
 6. Ada Majewska: Laureatka IV i finalistka V Ogólnopolskiej  Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007
 7. Karolina Wawrzyniak: finalistka XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w roku szkolnym 2006/2007
 8. Monika Hospodiuk: laureatka Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę "Chemia a ekologia"
 9. Aleksandra Kowalczyk: finalistka etapu ogólnopolskiego V Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki w roku szkolnym 2006/2007
 10. Karolina Grzelak: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim
 11. Magdalena Kondratowicz: laureatka Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę" Chemia a ekologia"
 12. Tatiana Malinnikowa: finalistka XXXVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego w roku szkolnym 2006/2007
 13. Katarzyna Jasińska: I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym im. Bolesława Chrobrego w roku szkolnym 2006/2007
 14. Justyna Trela: finalistka XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w roku szkolnym 2008/2009
 15. Łukasz Ważny, Kacper Kasprzak, Bartłomiej Wróblewski, Grzegorz Fittler: wicemistrzowie Polski Juniorów w Koszykówce do lat 18  w roku 2010
 16. Andrzej Pruchlat: I miejsce w IX edycji Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej w 2010r.
 17. Szymon Ulhurski: finalista X Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2009/2010
 18. Natalia Wojtasiak: laureatka VI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Eko-Planeta"
 19. Aleksandra Sawicka: zdobywczyni Srebrnej Liry w VI Zachodniopomorskim Konkursie Recytatorskim "O złotą Lirę Kornela Ujejskiego" w 2012r.

„Jakie książki czytać?... Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi, jakie go mobilizują.”  Stefan Kisielewski

 

Czy już byłeś w bibliotece szkolnej?

Dla tych, którzy jeszcze tu nie trafili mamy dobrą wiadomość - łatwo do nas trafić. Mieścimy się vis-à-vis szkolnej sali gimnastycznej
i w ostatnim czasie przeszliśmy niesamowitą metamorfozę. Możesz sprawdzić to w galerii ale warto zobaczyć osobiście - przyjdź i zobacz sam.

BIBLIOTEKA SZKOLNA II LO ZAPRASZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK     7.15 - 15.00

WTOREK               7.15 - 15.00

ŚRODA                  7.15 - 15.00

CZWARTEK           7.15 - 15.00

PIĄTEK                  7.15 - 14.00

„Ludzie przestają myśleć,  gdy przestają czytać”.   Denis Diderot 

W ramach akcji pomocy chorym dzieciom przez cały rok szkolny zbieramy zakrętki od:

Øproduktów chemicznych, np. płynów do prania, do płukania, do mycia naczyń itp.

Øproduktów spożywczych, np. soków, jogurtów, mleka, wody itp.

Zachęcamy wszystkich - każdy może pomóc!

 

Kochani, chcielibyśmy abyście aktywnie uczestniczyli w działaniach biblioteki szkolnej, która w tym roku planuje:

vwyłonić najbardziej „zaczytaną klasę”, najpoczytniejszą książkę (uwaga! - i wcale nie chodzi tu o lekturę obowiązkową)

vumilić wypożyczanie przedświątecznymi niespodziankami

 

Chętnie będziemy przyjmować Twoje sugestie dotyczące zakupu konkretnych tytułów ale pamiętaj, że i Ty możesz zostać sponsorem naszej biblioteki -  podaruj jej książkę.

 

 

Internetowy katalog książek

link_film

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej