Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

 1. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek.
 2. Wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów książek nauczyciel bibliotekarz udziela poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym. 
 3. Nauczyciel bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 4. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
 5. Uczeń dokonujący zwrotu książek musi być w maseczce i rękawiczkach.
 6. Drzwi do biblioteki szkolnej będą otwarte.
 7. W bibliotece mogą  przebywać jednocześnie 4 osoby.
 8. Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości.
 9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce do odkładania zwracanych książek.
 10. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum.
 11. Zakazany jest wolny dostęp do półek z książkami.
 12. Czytelnia jest nieczynna i nie można korzystać ze stanowisk komputerowych.

 

Realizacja programu PO WER

w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida

P2loO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) to projekt UE, który stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie jest instrumentem realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym czy inwestycjami w kapitał ludzki.

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Stargardzie od 1 września br bierze aktywny udział w realizacji tego projektu, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności nauczania języków obcych poprzez motywowanie uczniów do współpracy w zespole oraz tolerancji na różne kultury.

Koordynatorem projektu pt. „ Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” jest nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego Pani mgr Iwona Szyba, która we współpracy z innymi nauczycielami języków obcych zaangażowała do udziału w projekcie 12 nauczycieli liceum. Poprzez uczestnictwo w dwutygodniowych kursach i szkoleniach w wielu krajach Unii Europejskiej podniosą oni swoje kompetencje zawodowe i językowe.

W dniu 3 listopada 2019 roku rozpoczęła się mobilność nauczycieli II LO w Stargardzie w ramach projektu PO WER. Jako pierwsi wyjechali dyrektor szkoły- Pan mgr Andrzej Kałuża- nauczyciel języka włoskiego i francuskiego, Pani mgr Anna Banaś- nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego i Pani mgr Iwona Szyba- nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego. Florencja była miejscem, gdzie w dniach 4.- 15.11 2019 roku nauczyciele doskonalili swoje umiejętności z zakresu metodyki nauczania języków obcych, wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie nauczania, pogłębili swoją wiedzę z zakresu kultury i życia Włoch. Ukończyli 50- godzinne szkolenie pt. „The creative classroom: Tools and Tips for language teachers”.Dzielili się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Chorwacji i Grecji. Przedstawili uczestnikom kursu swój region, miasto i szkołę. Nawiązali nowe kontakty i znajomości, które, mamy nadzieję, w przyszłości zaowocują wymierną współpracą.

Podczas udanego pobytu we Włoszech był czas zarówno na szkolenie i wymianę doświadczeń jak również i na zwiedzanie. W wolnym czasie nauczyciele uczestniczyli w lokalnych wycieczkach, zwiedzili wspaniałe zabytki renesansowej Florencji, San Gimignano, Monteriggioni, Sienę, Pizę oraz Fiesole.

Kolejne wyjazdy szkoleniowe zaplanowane są do innych krajów europejskich w maju i w okresie wakacji.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019

Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Uchwałę podjęto na posiedzeniu 20 lipca 2018roku.

20 maja 2019 r. minie 100. rocznica urodzin
tego wybitnego pisarza i publicysty.

Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynu człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości – czytamy w uchwale Sejmu. – Więzień sowieckiego łagru, żołnierz Armii Andersa, uczestnik Bitwy pod Monte Cassino, emigrant, współpracownik „Kultury” i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony w Ojczyźnie i świecie autor książki „Inny świat. Zapiski sowieckie”, poruszających opowiadań oraz „Dziennika pisanego nocą”, Gustaw Herling Grudziński z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy.

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”, powiedział papież Franciszek.

Młodzież z II LO w Stargardzie zachęcona słowami Ojca Świętego pod opieką Pani Ewy Januszkiewicz 23 grudnia 2018 r. udała się do szczecińskiego hospicjum, aby złożyć życzenia chorym oraz podzielić się Opłatkiem przy śpiewie kolęd.

Pacjenci w prezencie otrzymali wypiekane przez uczniów świąteczne pierniki oraz ręcznie wykonane kartki.

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej