Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rozpoczynamy o 8 rano!!!

27 października sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018

Rokiem Zbigniewa Herberta.

28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci poety.

 

W uchwale napisano:

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i  jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy […] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie”.

Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie i, jak podkreślono w uchwale, jest jednym z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w.

Zadebiutował w prasie w 1950 roku, zaś w 1956 roku ukazał się jego debiutancki tom Struna światła. Od 1986 roku mieszkał w Paryżu, gdzie związany był z Zeszytami Literackimi. W 1991 roku poważnie chory wrócił do Polski. Ostatnie lata życia zmagał się z ciężką postacią astmy, przez którą nie wstawał z łóżka i miał problemy z mówieniem.
Do najbardziej cenionych dzieł Herberta należy cykl o Panu Cogito, a także książki eseistyczne: Barbarzyńca w ogrodzie i Martwa natura z wędzidłem. Poeta został wyróżniony m. in. Nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Internationaler Nikolaus Lenau Preis, Nagrodą im. Petrarki, Nagrodą Krytyków Niemieckich za najlepszą książkę roku czy Nagrodą T.S. Eliota.

Internetowy katalog książek

link_film

Prezentacja profilu mundurowego

link_film

II LO Stargard - Lycée Touchard Le Mans

link_film

Patronat

Szkoła jest objęta patronatem Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie
Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
Damian Szmit
tel. 503677713
e-mail iod@data.pl

Deklaracja dostępności