1. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek.
 2. Wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów książek nauczyciel bibliotekarz udziela poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym. 
 3. Nauczyciel bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 4. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
 5. Uczeń dokonujący zwrotu książek musi być w maseczce i rękawiczkach.
 6. Drzwi do biblioteki szkolnej będą otwarte.
 7. W bibliotece mogą  przebywać jednocześnie 4 osoby.
 8. Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości.
 9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce do odkładania zwracanych książek.
 10. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum.
 11. Zakazany jest wolny dostęp do półek z książkami.
 12. Czytelnia jest nieczynna i nie można korzystać ze stanowisk komputerowych.