Ułatwienia dostępu

Szczegółowe treści nauczania wychowania do życia w rodzinie

 1. Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przed i pokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. Życie jako fundamentalna wartość. 
 2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt  pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie . Rodzina niepełna. 
 3. Rola autorytetów w życiu człowieka. 
 4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała.
 5. Zachowania asertywne. 
 6. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość  i męskość.
 7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. 
 8. Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów . 
 9. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania .
 10. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia , prostytucja nie letnich.
 11. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.
 12. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością ; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w  dziedzinie  seksualnej . Ryzyko związane z wczesną inicjacją. 
 13. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności  związanych z tożsamością płciową.
 14. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. 
 15. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja – aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny. 
 16. Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka , aspekt społeczny.
 17. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość , małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu  własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi. 
 18. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego przekazu) na człowieka.