Ułatwienia dostępu

Termin testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy oddziału przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2023/2024

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla klasy oddział przygotowania wojskowego odbędzie się na terenie II Liceum Ogólnokształcącego 06.06.2023 o godzinie 9.00 – chłopcy, a o godz. 11.00 – dziewczęta. Zbiórka przy sali gimnastycznej. Szczegóły testu w załączniku 2 regulaminu rekrutacji.

Termin dodatkowy: 04.07.2023r. godz. 09.00 przeznaczony jest dla kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn (np. choroba) nie będą mogli uczestniczyć w teście sprawnościowym w pierwszym terminie. Fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem testów.