Ułatwienia dostępu

Debata na temat kanonu lektur

11 kwietnia 2024 r. w Książnicy Stargardzkiej odbyła się debata na temat kanonu lektur. Co okroić? Co wykluczyć? A może coś dodać?

Przedstawiciele uczniów ze wszystkich szkół średnich w Stargardzie mogli zabrać głos w dyskusji i podzielić się swoim punktem widzenia. Młodzież w niezwykle dojrzały sposób prezentowała swoje stanowisko. Głosy były różne, co jeszcze bardziej podniosło merytoryczny poziom debaty. Ostatecznie wszyscy doszli do wniosku, że kanon jest potrzebny, ale można zastanowić się nad jego formą i sposobami realizacji. Kwestią, która budziła wiele wątpliwości, była natomiast struktura matury z języka polskiego. Pojawiło się wiele logicznych argumentów i kontrargumentów, a dyskusja była okazją do wymiany poglądów. Naszą szkołę podczas debaty reprezentowało troje uczniów z klasy 3c – Oliwia Marczak, Paulina Kisiel i Maciej Graszk.