Ułatwienia dostępu

Zagadkowy Nowy

Projekt „Zagadkowy Nowy” realizowany przez uczniów klas If i Ig z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Stargardzie pod okiem nauczycieli: Dominiki Żarskiej- Kormańskiej, Agnieszki Kukuły, Anny Bolechowskiej i Sławomira Pankiewicza przerósł wszelkie oczekiwania. Uczniowie, biorąc udział w grze terenowej, nie tylko pogłębiali swoją wiedzę z mitologii greckiej, ale także rozwijali umiejętności polonistyczne, informatyczne, językowe i sportowe.

W toku rozgrywki uczestnicy ćwiczyli swój język ojczysty i j.angielski oraz rozwijali umiejętności komunikacyjne, współpracując w zespołach i rozwiązując zagadki dotyczące mitologii. Wymagały one również umiejętności informatycznych i sprawnego posługiwania się technologią. Stawiane przed uczestnikami wyzwania pozwoliły także na rozwijanie umiejętności sportowych.

Wszystkie te cele edukacyjne zostały osiągnięte w atmosferze kreatywnego myślenia, współpracy i przede wszystkim dobrej zabawy. Uczestnicy byli zachęcani do samodzielnosci i podejmowania inicjatywy.

Projekt nie mógłby się udać bez pomocy wolontariuszek-wspaniałych uczennic klasy 3d, którym serdecznie dziękujemy. „Wolontariusz to ten, kto bezinteresownie i ochoczo pomaga innym, nie dlatego, że są oni związani z nim więzami rodzinnymi, bądź dlatego, że upatruje w tym swój własny interes, lecz dlatego, że może pomóc, może czynić dobro.”- te słowa można przeczytać na stronie programu „Kumulacja Dobrej Woli” Fundacji Lotto, w ramach którego zrealizowany został projekt „Zagadkowy Nowy”.