Ułatwienia dostępu

Uwaga!

UWAGA ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH!

Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

o świadectwo ukończenia szkoły oraz

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Przyjmowanie świadectw od absolwentów w dniu 21 czerwca w godzinach 10.30 – 14.30,

w kolejnych dniach roboczych od 9.00 do 14.30.