Ułatwienia dostępu

Wpis

Bursa Szkolna

Informujemy, że przy kontynuacji nauki w II Liceum Ogólnokształcącym istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Szkolnej mieszczącej się przy pl. Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bursy www.bursaszkolna.pl

Wpis

Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych...

Spotkanie z Edukacją
Wpis

Spotkanie z Edukacją

W piątek 31 marca, uczniowie naszej szkoły reprezentowali szkołę na Powiatowej Promocji Szkoły zorganizowanej przez PODN pt. Spotkanie z Edukacją. Była to okazja do porozmawiania z uczniami klas ósmych o ich oczekiwaniach względem szkoły średniej. Byli bardzo zainteresowani nauką w naszym LO, a to wszystko dzięki ilości różnorodnych profili na rok szkolny 2023/2024. Z ich...

Czwarte spotkanie z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Wpis

Czwarte spotkanie z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W dniu 24.03.2023 r. uczniowie klas 3B i 4B wraz z nauczycielkami historii: mgr A. Lipnicką, mgr A. Niedźwiedzką i mgr U. Słojkowską uczestniczyli w „CZWARTYM SPOTKANIU Z HISTORIĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH”w Instytucie Historii w Szczecinie.Uczniowie wzięli udział w warsztatach na bardzo interesujące tematy pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry: dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US...