Ułatwienia dostępu

Internetowy katalog książek
Wpis

Internetowy katalog książek

Weszliśmy na wyższy poziom rozwoju biblioteki szkolnej instalując nowy, ulepszony system informatyczny dla biblioteki szkolnej MOL NET+. Oprócz wielu funkcji, umożliwia on czytelnikowi dostęp do katalogu przez internet: https://m009573.molnet.mol.pl/ Już wkrótce da możliwość wykonywania rezerwacji i prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu) książek. Zachęcamy do korzystania z katalogu online oraz zasobów biblioteki szkolnej.

Wpis

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady ogólne:   Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i  pozostali pracownicy II LO. Nowi uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie list z dziennika elektronicznego LIBRUS.  Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych. Czytelnik...

Wpis

Bursa Szkolna

Informujemy, że przy kontynuacji nauki w II Liceum Ogólnokształcącym istnieje możliwość zamieszkania w Bursie Szkolnej mieszczącej się przy pl. Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bursy www.bursaszkolna.pl

Wpis

Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych...