Ułatwienia dostępu

Rada Rodziców

Strona główna » Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

Bank Pekao S.A. I oddział w Stargardzie 
30 1240 3901 1111 0000 4227 3752

e-mail: rr.2lo.stargard@gmail.com

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca:  Monika Graczyk

Z-ca przewodniczącej :  Anna Furtak-Biernak

Skarbnik:  Marcin Domańczyk

Członek prezydium:  Barbara Gryciuk

Członek prezydium:  Barbara Malkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Andżelika Kryś

Członek: Joanna Rój

Członek  Andrzej Litwin